Printer Friendly Version КОНКУРС @ 24 January 2017 12:51 PM

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА


Министарство културе и информисања Републике Србије расписало је Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у области културних делатности Срба у иностранству у 2017. години.

Предмет конкурса је финансирање или суфинансирање пројеката у области културних делатности Срба у иностранству. Програмски приоритети су очување српског националног, културног и језичког  идентитета, јачање стручних капацитета у области културе припадника српског народа у земљама региона, програми намењени деци и малолетницима, као и истраживање, очување и коришћење добара од посебног значаја за културу и историју српског народа која се налазе ван територије Републике Србије.

Рок за подношење конкурсних пријава је 28. фебруар 2017. године.

Текст конкурса, обрасци за пријављивање, као и остали детаљи конкурса налазе се на интернет страници Министарства културе и информисања Републике Србије:

http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi/konkurs-za-finansiranje-ili-sufinansiranje-projekata-u-oblasti-kulturnih-delatnosti-srba-u-inostranstvu-u-2017--godini