Printer Friendly Version Обавештење о укидању виза између Републике Србије и Републике Молдавије @ 23 July 2015 10:17 AM

Дана 6. августа 2015. године на снагу ступа Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о укидању виза за држављане двеју земаља, који је потписан у Букурешту 23. децембра 2014. године.

Сагласно Споразуму, држављани Републике Србије и Републике Молдавије, носиоци важећих биометријских пасоша, немају обавезу да прибављају визе за улазак, излазак и прелазак преко територије, као и за боравак на територији друге државе уговорнице у периоду од 90 дана у оквиру периода од шест месеци, рачунајући од дана првог уласка.

Ступањем на снагу овог Споразума не престаје важност Споразума о укидању виза за дипломатске и службене путне исправе из 2005. године.