Printer Friendly Version Обавештење о могућности трансфера новчаних средстава из иностранства посредством Јавног предузећа „Пошта Србије“ @ 9 June 2015 01:26 PM

Јавно предузеће „Пошта Србије“ увело је услугу преноса новца из иностранства на основу закључених уговора са поштанским управама Републике Француске, Руске Федерације, Републике Украјине и Републике Белорусије. Услуга је намењена свим грађанима који живе или су на привеменом раду у иностранству, а који желе да пошаљу новац у Републику Србију.
Предноси услуге су следеће:
• максимална доступност, у више до 1.200 пошта, чиме је покривена цела територија Републике Србије;
• ценовна приступачност (накнаду приликом слања плаћа искључиво пошиљалац новца);
• једноставност слања и пријема новца - без додатне документације и само уз важећи лични идентификациони документ, као и без обавезе отварања рачуна у банци;
• ефикасност - новац је доступан за исплату по правилу истог дана, а најкасније у року од два радна дана у зависности од земље;
• сигуран пренос путем заштићене мреже Светског поштанског савеза.

„Пошта Србије“ ускоро ће омогућити на овај начин повезивање и са другим државама - најпре са Црном Гором, Босном и Херцеговином, Републиком Хрватском и Републиком Португалијом.
Детаљније информације о новој врсти услуге могу се добити на телефонски број 00 381 11 3644 745 или маил novcano@ptt.rs.