Printer Friendly Version Почасни конзули @ 27 September 2012 03:14 PM

Г-дин Сиљан Мицевски
Почасен конзул на Република Србија
“Г.П. Пелистер”
Ул. 29 Новембар бр. 2/4
7000 Б И Т О Л А
М А К Е Д О Н И Ј А
Тел: +389 47 242 222
Е-mail:  siljan@gppelister.com.mk
Мобил: + 389 70 207 000
 

Информације о почасним конзулима можете потражити ОВДЕ.